Novou povinností pro poskytovatele zdravotní péče je vypracování pokynů pro nakládání s odpady při poskytování zdravotní péče a schválení na Krajské hygienické stanici ( KHS) do 31.12.2022.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech uvádí v §89 novou povinnost pro provozovatele lékárenské péče při zacházení s odpady při poskytování lékárenské péče. Na Radě poskytovatelů dne 22.11.2022 za účasti ministra zdravotnictví bylo rozhodnuto, že dostačuje pro účely splnění této nové povinnosti vypracovat dodatek Provozního řádu a tento dodatek nechat schválit tzv. Rozhodnutím místně příslušnou KHS Prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, stanovuje v příloze č. 48 náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ve zdravotnictví, tedy také při činnosti lékáren. Pokyny jsou součástí provozního řádu zpracovávaného poskytovateli zdravotních služeb dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vypracovaný Dodatek provozního řádu je provozovatel lékárny povinen zaslat do 31. 12. 2022 na KHS.

Přiložené soubory

Stáhnout
Typ: doc Velikost: 0,23 MB
Stáhnout
Typ: docx Velikost: 0,03 MB
Stáhnout
Typ: pdf Velikost: 0,06 MB
Zpět na archiv aktualit