GRÉMIUM MAJITELŮ LÉKÁREN


Grémium majitelů lékáren vzniklo jako profesní sdružení v roce 1996 a navazuje na odkaz stejné stavovské organizace, jejíž vývoj byl přerušen událostmi po roce 1948.

 

Představitelé GML si plně uvědomují důležitost současné etapy rozvoje lékárenství. Hlavním úkolem naší organizace je hájit profesní a ekonomické zájmy majitelů lékáren. Grémium jako sdružení poskytovatelů lékárenské péče zastupuje ze zákona segment lékárenské péče v dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami. Vedle legislativní činnosti pro své členy v rámci služeb pomáhá dále s řešením otázek provozu lékáren, nabízí ekonomické, daňové a právní poradenství. GML je partnerem státní správy, zdravotních pojišťoven, ČLK, ČLnK, farmaceutických fakult, AVEL, AIFP, ČAFF, Unie zaměstnavatelských svazů ČR a dalších organizacích při řešení problematiky lékárenství. V současné době reprezentuje kolem 400 členů s téměř 1/4 soukromých lékáren v ČR.
Grémium majitelů lékáren z.s. je koordinátorem segmentu lékárenské péče a zastupuje v Dohodovacím řízení při Ministerstvu zdravotnictví ČR 1186 veřejných lékáren.