Vzhledem k historickým zkušenostem k neproplácení akutní a neodkladné péče prostřednictvím výdeje léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění – precedentní soudní rozsudek Městského soudu v Praze veřejně známý pod označením Karpeles x Dr. Stráský si dovoluji informovat Radu poskytovatelů na možné komplikace v úhradě předepsaných léčivých přípravků na recept.

Materiál k hrazení lékárenské péče pro uprchlíky z Ukrajiny k 17.3.2022 Vzhledem k historickým zkušenostem k neproplácení akutní a neodkladné péče prostřednictvím výdeje léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění – precedentní soudní rozsudek Městského soudu v Praze veřejně známý pod označením Karpeles x Dr. Stráský si dovoluji informovat Radu poskytovatelů na možné komplikace v úhradě předepsaných léčivých přípravků na recept. Možná úskalí v poskytování lékárenské péče v "provozních" otázkách: - Poskytovatel musí pacienta poučit o ceně. Je-li pacient "poinvazní Ukrajinec", který dosud nemá dočasnou ochranu (a není jisté, že ji dostane,), tak jde o péči nehrazenou, měl by být předem poučen o nutnosti péči platit z vlastního, zaplatit ji a dostat účtenku. Protože pokud by se následně pacient pojištěncem nestal (např. utíkal dál ještě do jiné země, nebo se vrátil na UA, nebo zemřel, atd., prostě nedostal onu tzv. dočasnou ochranu), přijde poskytovatel o peníze. - Naopak u pacientů, u kterých byla péče již poskytnuta a zaplacena, ale zpětně se stali pojištěnci, tak kdo zaplatí péči? Refunduje ji VZP přímo pojištěnci? To asi nejde. Nebo ji zaplatí VZP poskytovateli a poskytovatel bude někde honit pacienta-uprchlíka, aby mu vrátil bezdůvodné obohacení? - Čímž se dostáváme na úroveň lékárny. Pacient – poinvazní uprchlík vyhledal lékaře a dostal recept. Pokud smluvní lékař vypsal recept jako hrazený, ale pacient při příchodu do lékárny ještě dočasnou ochranu (ergo účast v pojištění) nemá, může mu lékárník bezpečně vydat ten lék jako hrazený a nebude riskovat, že to zpětně pojišťovna neuhradí? Naopak pokud smluvní lékař vypsal recept na „hradí nemocný“, možná by ho měl lékárník upozornit, že může mít i zpětně nárok na hrazený lék, pokud dostal/dostane dočasnou ochranu… Konzultace s prezidentem České lékárnické komory a jejich vyjádření viz. text níže: K dnešnímu dni 17.3.2022 stále probíhají jednání o způsobu vykazování úhrad za zdravotní služby poskytnuté uprchlíkům z Ukrajiny, kterým již bylo uděleno vízum nebo dočasná ochrana, ale ještě nejsou registrováni u zdravotní pojišťovny. Během několika dnů bude pravděpodobně schválen zákon, který rozšíří možnost úhrady zdravotních služeb i pro osoby, které teprve obdrží vízum nebo dočasnou ochranu v období do 30 dnů od poskytnutí zdravotní služby. V jednání je rovněž vykazování úhrad těmto osobám. Během posledních dnů došlo k vyjasnění otázky úhrad osobám, kterým vízum nebo dočasná ochrana poskytnuta nebude. Např. proto, že o ně vůbec nepožádají, nebude jim uděleno/a, nebo zemřou. V těchto případech nebudou poskytovateli poskytnuté zdravotní služby uhrazeny a vynaložené náklady půjdou na jeho účet. Stejný důsledek nastane v situaci, kdy pacient sice vízum nebo dočasnou ochranu nakonec obdrží, ale později než 30 dnů po poskytnutí zdravotních služeb. Před tímto dopadem poskytovatele zdravotních služeb neochrání ani očekávaný nový zákon. Pro provozovatele lékáren to znamená, že si musí být při výdeji uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se nemohou prokázat sjednaným pojištěním nebo alespoň uděleným vízem nebo dočasnou ochranou, vědomi toho, že jim léčivé přípravky budou uhrazeny jen tehdy, když pacient po výdeji do 30 dnů obdrží vízum nebo dočasnou ochranu a v lékárně budou zaznamenány osobní údaje pacienta v rozsahu dostatečném pro budoucí vyúčtování úhrady. Jistotu, že pacientovi bude vízum nebo dočasná ochrana udělena, nelze dát. Provozovatel lékárny musí počítat s tím, že výdej může jít na jeho účet. Proto by měl každý provozovatel určit jasná pravidla, zda pacientům bez pojištění, víza či dočasné ochrany, mají být v jeho lékárně nebo lékárnách vydávány nebo nikoliv. Lékárníci zaměstnanci by neměli bez pokynu provozovatele sami těmto pacientům vydávat léky jinak než na vlastní účet pacienta, protože mohou provozovateli způsobit škodu, za kterou mohou být odpovědní. Vyjadřujeme ochotu a vůli ke spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a všemi členy Rady poskytovatelů při zajištění poskytování primární péče. V Praze dne 17.3.2022

Přiložené soubory

Stáhnout
Typ: pdf Velikost: 0,67 MB
Zpět na archiv aktualit